Healthy

Healthy

First Bike Riding Experience

Riding bike on road still look danger for parents to let kids riding on their own, but if parents just worried about safety on road by not give a chance to the kids try, it will make them don’t feel confident on their own forever. My elder daughter first riding on road when she was […]

Read More
Healthy

5 ຄຸນປະໂຫຍດພື້ນຖານຂອງການຫຼີ້ນໂຣເລີເບຼດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງລູກແຂງແຮງ ການອອກກຳລັງກາຍກໍ່ແມ່ນວິທີທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ແນະນຳແລະພາລູກປະຕິບັດ ອາດຈະເປັນການຍ່າງ, ການແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຕີແບັດມິນຕັ້ນ, ເຕະບານ ຫຼືກິລາປະເພດອື່ນໆ. ໂຣເລີເບຼດແມ່ນເຄື່ອງຫຼີ້ນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດຄວາມສະໜຸກສະໜານ ທ້າທາຍ ແລະຍັງຖືເປັນກິລາປະເພດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ. 5 ຄຸນປະໂຫຍດຫັຼກຂອງການຫຼີ້ນໂຣເລີເບຼດ: ເດັກນ້ອຍຈະມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ ມີຈິດແຈ່ມໃສລ້າເລີງ ເຮັດໃຫ້ເດັກເປັນຄົນຄ່ອງແຄ້ວ ວ່ອງໄວເພາະມັນຈະກະຕຸ້ນປະສາດຮັບຮູ້ ເດັກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼົບຫຼີກເພື່ອບໍໃຫ້ຕຳສິ່ງອື່ນ ການຫຼີ້ນໂຣເລີເບຼດກໍ່່ຄືກັນກັບການແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຂີ່ລົດຖີບ ຊ່ວຍລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທຳງານໄດ້ດີຂືິິ້ນ ເຮັດໃຫ້ປອດ ແລະ ຫົວໃຈຂອງເດັກນ້ອຍແຂງແຮງຂື້ນ ການຫຼີ້ນໂຣເລີເບຼດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງກະແທກຂອງຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆໜ້ອຍກວ່າກິລາປະເພດອື່ນ ຝຶກກ້າມຂາໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການຊົງຕົວໄດ້ດີຂື້ນ #ໂຣເລີເບຼດ#ອອກກຳລັງກາຍ#ແຄມຂອງ#Rollerblade#tadala.3siste

Read More